Bendrosios sąlygos

BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

2021 m. spalio 30 d.

 

Šios sutarties (toliau „Sutartis”) šalimis yra: Oreivių klubas “Audenis”, įmonės kodas 193132043, PVM kodas LT100010181414, registracijos adresas Žvėrinčiaus g 28, Birštonas. tel. 860102555, el.paštas info@skriskimekartu.lt, interneto svetainės adresas https://skriskimekartu.lt (toliau „Paslaugų teikėjas“) iš vienos pusės, ir fizinis arba juridinis asmuo, užsisakęs vieną ar kelias Paslaugų teikėjo paslaugas (toliau „Pirkėjas“).

 

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutartis nustato Paslaugų teikėjo ir Pirkėjo (toliau „Šalys”) santykius, susijusius su paslaugų užsakymo, įsigijimo sąlygomis, paslaugų suteikimo ir apmokėjimo tvarka.


1.2. Šia Sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjui jo užsakytą (-as) paslaugą (-as), o Pirkėjas įsipareigoja šioje Sutartyje numatyta tvarka sumokėti Paslaugų teikėjui nustatytą ar sutartą kainą.


1.3. Pirkėjas pareiškia, kad jis yra susipažinęs su Paslaugų teikėjo paslaugų aprašymais bei joms taikomais reikalavimais (įskaitant, bet neapsiribojant, amžiaus riba, sveikatos būkle, nėštumo), kuriuos Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti paslauga, privalo atitikti. Pirkėjui yra žinoma, kad Paslaugų teikėjas gali atsisakyti suteikti Pirkėjo pasirinktą paslaugą asmeniui, kuris neatitinka paslaugos teikimui keliamų reikalavimų, ir tokiu atveju Pirkėjui pinigai, už kuriuos buvo rezervuota ar įsigyta paslauga, nėra grąžinami.


1.4. Pirkėjas, užsakydamas ar įsigydamas paslaugą, patvirtina, kad jam yra žinoma, jog Paslaugų teikėjas gali atsisakyti suteikti užsakytą paslaugą, jei toks paslaugos suteikimas konkrečiu atveju sukeltų grėsmę Pirkėjo sveikatai, gyvybei ar galėtų padaryti kitokios žalos.


1.5. Paslaugų teikėjo paslaugos, gali kelti pavojų sveikatai ir gyvybei. Pirkėjas, užsakydamas ar įsigydamas paslaugą, patvirtina, kad jam žinomos visos grėsmės sveikatai ir gyvybei, susijusios su Paslaugų teikėjo teikiamomis paslaugomis.

 

1.6. Į Paslaugos kainą įeina :
1.6.1. keleivių pasitikimas sutartoje susitikimo vietoje,
1.6.2. nuvežimas į Skrydžio vietą,
1.6.3. saugos instruktažas,
1.6.4. ne trumpesnis nei 45 minučių skrydis,
1.6.5. „krikštynųʺ ceremonija ir skrydžio sertifikatų įteikimas,
1.6.7. taurė putojančio gėrimo,
1.6.8. keleivių parvežimas iš skrydžio vietos į susitikimo vietą,
1.6.9. keleivių draudimas.

 

1.7. Į Paslaugos kainą neįeina :
1.7.1. keleivių atvykimas į susitikimo vietą,
1.7.2. keleivių nakvynė, maitinimas ar bet kokios kitos Užsakovo patirtos išlaidos ruošiantis Paslaugų suteikimui,
1.7.3. keleivių paėmimas ir grąžinimas iš viešbučio ar kitos apgyvendinimo įstaigos; ši paslauga gali būti užsakoma už papildomą mokestį.


1.8. Apribojimai
1.8.1. Paslaugos neteikiamos vaikams iki 6 metų, išskyrus, jei tam yra atskiras Paslaugų teikėjo sutikimas.
1.8.2. Vaikus nuo 6 iki 14 metų turi lydėti suaugęs asmuo.
1.8.3. Asmuo, turintis didelę sveikatos problemą ar per pastaruosius 3 metus patyręs stuburo, kojų, širdies, sąnarių operaciją dėl naudojimosi paslaugomis turėtų iš anksto pasitarti su savo šeimos gydytoju ar kitu kvalifikuotu specialistu.
1.8.4. Paslaugos neteikiamos nėščioms moterims, kurių nėštumas yra ilgesnis nei 3 mėnesiai, išskyrus, jei tam yra atskiras Paslaugų teikėjo sutikimas.
1.8.5. Paslaugos neteikiamos asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų.
1.8.6. Paslaugos neteikiamos Užsakovo / keleivių augintiniams, nebent tam yra atskiras Paslaugų teikėjo sutikimas.
1.8.7. Riboto judrumo Užsakovas / keleiviai prieš užsakant paslaugas visada turėtų pasitarti su savo šeimos gydytoju ar kitu kvalifikuotu specialistu.
1.8.8. Užsakovo / keleivių pareiga yra atitikti oficialų įmonės reikalaujamą amžių ir sveikatos būklę.
1.8.9. Paslaugų teikėjas nėra kvalifikuotas spręsti apie keleivių fizines galimybes skristi oro balionu. Jei Užsakovui / keleiviams kyla abejonių ar jų sveikatos būklė yra tinkama skrydžiui oro balionu, Užsakovas / keleiviai bet kuriuo atveju prieš skrydį turi pasitarti su savo šeimos gydytoju ar kitu kvalifikuotu specialistu ir / ar paslaugų teikėju.
1.8.10. Keleiviams sveriantiems daugiau kaip 100 kilogramų taikoma priemoka.

 

2. PASLAUGŲ KAINA, JŲ ĮSIGIJIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

2.1. Paslaugų teikėjo teikiamos paslaugos su jų kainomis yra aprašytos Paslaugų teikėjo interneto svetainėje www.ballooning.lt (toliau – „Svetainė”).


2.2. Pirkėjas norimą paslaugą gali užsisakyti :
2.2.1. Telefonu +370 601 02555
2.2.2. El.paštu info@skriskimekartu.lt
2.2.3. Užpildęs anketą Svetainėje www.skriskimekartu.lt
2.2.4. Per Paslaugų teikėjo partnerius (turizmo informacijos centrus, viešbučius, kelionių organizatorius, renginių organizatorius, bilietų platinimo sistemas ir pan.)


2.3. Užsakydamas / įsigydamas paslaugą, Pirkėjas privalo pateikti Paslaugų teikėjui šią informaciją:
2.3.1. pageidaujamos paslaugos pavadinimas,
2.3.2. pageidaujama paslaugos suteikimo vieta,
2.3.3. pageidaujama paslaugos suteikimo data (-os) (taip pat rytas ar vakaras),
2.3.4. keleivių skaičius,
2.3.5. kiekvieno keleivio lytis, vardas, pavardė ir masė,
2.3.6. bent vieno iš keleivių telefono numeris ir ar el.pašto adresas,
2.3.7. jei paslauga yra dovanojama kitam asmeniui, to asmens vardas, pavardė ir adresas (jei Užsakovas prašo dovanų kuponą išsiųsti tiesiai dovanos gavėjui); papildomai gali būti renkama ši informacija: kokia proga dovanojama paslauga, palinkėjimas, kas dovanoja paslaugą.
2.3.8. mokėjimo informacija (turimo bilieto tiekėjas, bilieto numeris, tipas, vertė, įsigijimo data ir būdas, bilieto galiojimo laikas / pabaiga arba jau atlikto / būsimo mokėjimo būdas (kreditinė ar debitinė kortelė, pavedimu, grynais), suma, data.
2.3.9. papildomai gali būti renkama ši informacija : keleivių amžius, šalis, iš kurios atvyko keleiviai, kalbos, kuriomis kalba keleiviai, keleivių gyvenamoji vietovė (tik vietovė be tikslaus adreso), viešbučio, kuriame apsistoję keleiviai, pavadinimas, adresas ir kambario numeris (ši informacija renkama, jei keleiviai užsako jų paėmimo paslaugą), kita Interesanto / Užsakovo / Keleivių savanoriškai nurodyta informacija (pvz., kad keleivis jau yra skridęs oro balionu ir pan).


2.4. Pirkėjas turi teisę pasirinkti atsiskaitymo būdą ir atsiskaityti už paslaugas vienu ar keliais iš šių variantų:
2.4.1. naudojantis kredito / debito kortele Paslaugų teikėjo interneto svetainėje www.skriskimekartu.lt, kai paslauga užsakoma iš anksto,
2.4.2. naudojantis kredito / debito kortele Paslaugos suteikimo vietoje,
2.4.3. pavedimu į Paslaugų teikėjo nurodytą sąskaitą,
2.4.4. grynaisiais pinigais Paslaugų teikėjo biure arba paslaugų suteikimo vietoje.

 

3. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TVARKA

3.1. Rezervacijos patvirtinimas
3.1.1. Paslaugų teikėjas patvirtina užsakovui jo užsakytas paslaugas Užsakovo nurodytu elektroniniu paštu arba tekstine žinute Užsakovo nurodytu telefono numeriu.
3.1.2. Kartu su užsakymo patvirtinimu Užsakovui yra išsiunčiama jo užsakymo aprašymas (numatoma paslaugų suteikimo data ir laikas (rytas ar vakaras), numatoma paslaugų suteikimo vieta, keleivių skaičius).
3.1.3. Kartu su užsakymo patvirtinimu Užsakovui pagal galimybes yra išsiunčiama Naudinga informacija ir Skrydžio saugos instrukcija.
3.1.4. Paslaugų užsakymo patvirtinime taip pat nurodomi tolimesni Užsakovo ar Paslaugų teikėjo veiksmai (kada, kas ir kokiu būdu turi susisiekti dėl konkrečių paslaugos teikimo detalių).


3.2. Sprendimas dėl skrydžio vykdymo
3.2.1. Preliminarų sprendimą, ar įvyks konkretus skrydis, atsižvelgdamas į meteorologines prognozes, skrydžių valdymo tarnybų apribojimus, savo organizacines ir technines galimybes Paslaugų teikėjas priima likus 24 valandoms iki numatomo skrydžio laiko ir apie savo sprendimą informuoja Užsakovą telefonu, SMS žinute arba el.paštu.
3.2.2. Galutinį sprendimą dėl skrydžio (skrydis įvyks ar ne, kada ir kur keleiviai turi atvykti) atsižvelgdamas į meteorologines prognozes, skrydžių valdymo tarnybų apribojimus, savo organizacines ir technines galimybes Paslaugų teikėjas priima likus ne mažiau nei 3 valandoms iki numatomo skrydžio laiko ir apie savo sprendimą informuoja Užsakovą telefonu, SMS žinute arba el.paštu.
3.2.3. Patvirtindamas skrydį Paslaugų teikėjas informuoja Užsakovą / keleivius, kur ir kada tiksliai yra numatyta susitikimo vieta ir suteikia papildomas instrukcijas, kaip surasti priskirtą oro balioną ar pilotą. Jei užsakovas / keleiviai užsako paėmimo paslaugą, Paslaugų teikėjas informuoja Užsakovą / keleivius, kada ir kur atvažiuos Paslaugų teikėjo automobilis.


3.3. Susitikimo / skrydžio vieta
3.3.1. Pagrindinės Paslaugų teikėjo skrydžių vietos yra aprašytos Paslaugų teikėjo interneto svetainėje www.ballooning.lt (toliau – „Svetainė”).
3.3.2. Konkrečią skrydžio vietą paskiria Paslaugų teikėjas, atsižvelgdamas į Užsakovo / keleivių pageidavimus, prognozuojamą ir faktinę meteorologinę situaciją, skrydžių valdymo tarnybų ir kitų institucijų nustatytą tvarką ir apribojimus. Parenkant skrydžio vietą visų pirma vadovaujamasi skrydžių saugos principu. Užsakovui / keleiviams užsisakius skrydį kažkurioje konkrečioje vietoje, Paslaugų teikėjas gali pasiūlyti skristi kitoje vietoje.
3.3.3. Susitikimo vietą paskiria Paslaugų teikėjas, atsižvelgdamas į numatomą Skrydžio vietą, Užsakovo / keleivių pageidavimus, prognozuojamą ir faktinę eismo situaciją, technines galimybes įvažiuoti, prisiparkuoti ir saugiai palikti Paslaugų teikėjo, Užsakovo / keleivių transporto priemones. Parenkant susitikimo vietą visų pirma vadovaujamasi patogumo principu.
3.3.4. Priėmęs preliminarų sprendimą dėl skrydžio, kaip tai numatyta 3.2.1. punkte, Paslaugų teikėjas informuoja Užsakovą / keleivius apie numatomą skrydžio vietą ir preliminarią susitikimo vietą ir laiką.
3.3.5. Jei Užsakovui / keleiviams netinka Paslaugų teikėjo numatyta preliminari Skrydžio vieta, Užsakovas / keleiviai turi teisę atšaukti savo dalyvavimą skrydyje, bet ne vėliau nei per 1 valandą nuo informacijos iš Paslaugų teikėjo gavimo momento.
3.3.6. Užsakovui / keleiviams neatšaukus savo dalyvavimo skrydyje, kaip tai numatyta 3.3.5. punkte, Paslaugų teikėjo paskirtas susitikimo laikas ir vieta Užsakovui / keleiviams yra privalomi. Užsakovui / keleiviams pavėlavus į susitikimo vietą daugiau nei 15 minučių ar neatvykus visai, Paslaugų teikėjas turi teisę savo nuožiūra vykdyti skrydį nedalyvaujant Užsakovui / keleiviams arba atšaukti skrydį visai. Tokiu atveju traktuojama, kad Užsakovui / keleiviams paslauga buvo tinkamai suteikta, Užsakovo / keleivių sumokėta suma ar užstatas nėra grąžinami, o jei Užsakovas / keleiviai už Paslaugų teikimą nebuvo susimokėję, Paslaugų teikėjas turi teisę reikalauti iš Užsakovo / keleivių sumokėti visą sumą už užsakytas paslaugas.
3.3.7. Numatyta susitikimo ir / ar skrydžio vieta dėl objektyvių priežasčių (faktinių meteorologinių sąlygų, skrydžių valdymo tarnybų ir kitų institucijų apribojimų) net ir po skrydžio patvirtinimo Paslaugų teikėjo gali būti pakeista. Tokiu atveju susitikimo ir / ar skrydžio vietos pakeitimai Užsakovui / keleiviams yra privalomi.


3.4. Paslaugų teikimo laikas
3.4.1. Skrydžių oro balionais sezonas statistiškai prasideda balandžio 1 d. (+/- 15 dienų) ir tęsiasi iki spalio 15 d. (+/- 15 dienų). Esant palankioms meteorologinėms sąlygoms, skrydžiai Paslaugų teikėjo iniciatyva gali būti vykdomi ir ne sezono metu.
3.4.2. Vasaros metu skrydžiai paprastai vykdomi ryte (5.00 – 9.00 val.), kol dar neprasidėję termikai (vertikaliosios oro srovės), ir vakare (18.00 – 21.00 val.), kai termikai nurimsta. Rudenį ir pavasarį rytiniai skrydžiai prasideda šiek tiek vėliau (8:00 val. ryto), o vakariniai anksčiau (16:00 val.). Žiemos metu skrydžiai gali vykti ir dienos metu.
3.4.3. Preliminarus susitikimų ir skrydžių laikas yra :

usitikimų ir skrydžių laikas yra :

 

Mėnuo

Skrydžio pradžia ryte

Skrydžio pradžia vakare

Sausis

Ne sezonas

Ne sezonas

Vasaris

Ne sezonas

Ne sezonas

Kovas

7:00

17:00

Balandis

6:30

18:00

Gegužė

6:00

19:00

Birželis

5:30

20:00

Liepa

6:00

20:00

Rugpjūtis

6:30

19:00

Rugsėjis

7:00

18:00

Spalis

8:00

16:00

Lapkritis

Ne sezonas

Ne sezonas

Gruodis

Nesezonas

Nesezonas

3.4.4. Preliminarus susitikimo laikas yra 1 valanda iki skrydžio pradžios.
3.4.5. Konkretų susitikimo ir skrydžio laiką paskiria Paslaugų teikėjas, atsižvelgdamas į prognozuojamą ir faktinę meteorologinę situaciją, skrydžių valdymo tarnybų ir kitų institucijų nustatytą tvarką ir apribojimus. Parenkant skrydžio laiką visų pirma vadovaujamasi skrydžių saugos principu.
3.4.6. Užsakovas supranta, kad net ir patvirtinus skrydį, skrydis saugos sumetimais Paslaugos teikėjo gali būti pavėlintas ar nukeltas į kitą dieną / laiką, o Užsakovo / keleivių patirtos išlaidos (kelionė į susitikimo vietą, viešbutis, suplanuota vakarienė ir pan.) nėra kompensuojami.


3.5. Meteorologinės sąlygos
3.5.1. Paslaugų teikėjas vykdo skrydžius pagal vizualiųjų skrydžių taisykles tik jei iš naujausios esamos meteorologinės informacijos matyti, kad meteorologinės sąlygos visame maršrute ir viso skrydžio metu atitiks oro baliono gamintojo vadove nustatytus skrydžių pagal vizualiųjų skrydžių taisykles reikalavimus.
3.5.2. Paslaugos teikėjas turi teisę bet kuriuo metu saugos sumetimais atšaukti ar nutraukti jau pradėtą skrydį, jei:
3.5.2.1. stipriai lyja arba yra didelė stipraus lietaus tikimybė;
3.5.2.2. prognozuojamas ir faktinis vėjas su gūsiais yra stipresnis nei 7,5 m/s (15 mazgų),
3.5.2.3. yra prasidėjusi ar dar nepasibaigusi oro konvekcija (termikai);
3.5.2.4. kai yra rūkas, išskyrus vietinį radiacinį rūką, ne storesnį nei 5 metrai, arba kai yra tikimybė, kad toks rūkas susidarys skrydžio metu;
3.5.2.5. skrydžio zonoje arba netoli jos yra pavojingų audros debesų arba prognozuojamos audros.
3.5.3. Užsakovas supranta, kad net ir patvirtinus skrydį, skrydis saugos sumetimais Paslaugos teikėjo gali būti atšauktas susitikimo ar starto vietoje, o Užsakovo / keleivių patirtos išlaidos (kelionė į susitikimo vietą, viešbutis ir pan.) nėra kompensuojami.


3.6. Skrydžio atšaukimas
3.6.1.Užsakovas turi teisę nemokamai ir nepatirdamas papildomų išlaidų atšaukti savo dalyvavimą skrydyje ne vėliau nei :
3.6.1.1. likus 24 valandoms iki skrydžio pradžios, jei Užsakovas yra rezervavęs 1-3 vietas balione,
3.6.1.2. likus 48 valandoms iki skrydžio pradžios, jei Užsakovas yra rezervavęs 4-10 vietas balione,
3.6.1.3. likus 72 valandoms iki skrydžio pradžios, jei Užsakovas yra rezervavęs daugiau nei 10 vietų balione vietų balione.
3.6.2. Užsakovui atšaukus savo dalyvavimą skrydyje vėliau nei numatyta 3.6.1. punkte, bet ne vėliau nei likus 12 valandų iki numatytos skrydžio pradžios, Užsakovui / keleiviams grąžinama 80 proc. jo sumokėtos paslaugų kainos, o jei Užsakovas / keleiviai nebuvo iš anksto susimokėję už skrydį, Paslaugų teikėjas įgyja teisę reikalauti iš Užsakovo nuostolių atlyginimo. Nuostoliai tokiu atveju yra lygūs 20 proc. užsakytų paslaugų vertės.
3.6.3. Užsakovui atšaukus savo dalyvavimą skrydyje vėliau nei 12 valandų iki skrydžio pradžios ir jau po to kai Paslaugų teikėjas patvirtino skrydį, traktuojama, kad Paslauga Užsakovui / keleiviams buvo tinkamai suteikta, ir Užsakovui / keleiviams jų sumokėta suma nėra grąžinama. Jei Užsakovas / keleiviai nebuvo iš anksto susimokėję už skrydį, Paslaugų teikėjas įgyja teisę reikalauti iš Užsakovo nuostolių atlyginimo. Nuostoliai tokiu atveju yra lygūs 100 proc. užsakytų paslaugų vertės.
3.6.4. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kada atšaukti skrydį vienu ar visais oro balionais, taip pat vieno ar kelių asmenų dalyvavimą skrydyje, jei to reikia saugos sumetimais. Tokiu atveju Užsakovui / keleiviams Paslaugų teikėjas pasiūlo kitą datą.

 

4. DOVANŲ KUPONAI

4.1. Dovanų kupono sąvoka
4.1.1. Dovanų kuponas – tai Paslaugų teikėjo Užsakovui perduotas dokumentas, patvirtinsiantis, kad Užsakovas ar kitas jo pasirinktas asmuo turi teisę į konkrečiame dovanų kupone nurodytą paslaugą.
4.1.2. Dovanų kuponas gali būti tiek popierinis, tiek skaitmeninis.
4.1.3. Dovanų kupone yra nurodomas jo numeris, paslaugos pavadinimas, Užsakovo pageidautina paslaugos suteikimo vieta, keleivių, kuriems galioja įsigyta paslauga, skaičius, kupono įsigijimo ir galiojimo data, Paslaugų teikėjo kontaktai ir tolimesnės instrukcijos.
4.1.4. Kuponas nėra vardinis (nebent Kupone būtų nurodyta kitaip). Kupono turėtojas gali perleisti Kuponą kitam asmeniui. Tokiu atveju visi Paslaugos teikėjo įsipareigojimai pereina kitam asmeniui, o naujas Kupono turėtojas įgyja teises ir pareigas, numatytas šiose taisyklėse.


4.2. Dovanų kupono įsigijimas
4.2.1. Dovanų kuponą Paslaugų teikėjo teikiamai paslaugai Užsakovas gali įsigyti :
4.2.1.1. e-bilietą on-line Svetainėje
4.2.1.2. popierinį bilietą – Paslaugų teikėjo buveinėje, iš anksto susitarus dėl susitikimo,
4.2.1.3. e-bilietą arba popierinį bilietą susisiekus su Paslaugų teikėju telefonu +370 60102555 arba el.paštu ir susitarus dėl kupono pristatymo (el.paštu, paštu arba asmeniškai),
4.2.1.4. e-bilietą arba popierinį bilietą susisiekus su Paslaugų teikėjo Partneriais (www.dovanusala.lt, ).
4.2.2. Už dovanų kuponą Užsakovas gali atsiskaityti 2.4 punkte nurodytais būdais.


4.3. Dovanų kuponų galiojimas
4.3.1. Kuponas galioja 12 (dvylika) mėnesių nuo jo įsigijimo dienos (nebent susitariama kitaip, ir kupone nurodomas kitas galiojimo laikas). Užsakovas patvirtina, kad aiškiai supranta, jog skrydžiai oro balionu yra sezoninė veikla, priklausanti nuo meteorologinių sąlygų ir statistiškai besitęsianti nuo balandžio pradžios iki spalio vidurio. Dovanų kuponas, kurio galiojimo laikas baigiasi ne sezono metu turi būti panaudoti iki einamojo sezono pabaigos. Užsakovui nepanaudojus Kupono jame nurodytu galiojimo terminu, pinigai už nepanaudotą Kuponą nėra grąžinami.
4.3.2. Kupone nurodytas terminas gali būti pratęstas ir (arba) atnaujintas, jeigu Užsakovas įrodo, kad Kupono negalėjo panaudoti dėl objektyvių priežasčių ir/ar jo suplanuotas skrydis per kupono galiojimo laiką Paslaugų teikėjo buvo atšauktas ne mažiau nei 7 kartus :
4.3.2.1. 1 mėnesiui – be papildomo mokesčio,
4.3.2.2. 3 mėnesiams – papildomai sumokėjus 20 proc. Kupono vertės pagal pratęsimo dieną galiojančias kainas,
4.3.2.3. 6 mėnesiams – papildomai sumokėjus 50 proc. Kupono vertės pagal pratęsimo dieną galiojančias kainas.
4.3.3. Kuponas nepratęsiamas jeigu Užsakovas po užsiregistravimo Paslaugai atsisakė skristi 7 ir daugiau kartų.
4.3.4. Kupone nurodytų paslaugų teikimas vykdomas pagal šių taisyklių 2.1 – 3.6 punktus .


4.4. Dovanų kupono grąžinimas
4.4.1. Dovanų kuponai yra negrąžinami.


4.5. Kupono keitimas
4.5.1. Užsakovas turi teisę kupono galiojimo laikotarpiu, pasikeisti įsigytą kuponą į kitą siūlomą tos pačios vertės, pigesnę ar brangesnę paslaugą. Tuo atveju, kai vienas kuponas yra keičiamas į kitą pigesnį kuponą, kuponų kainų skirtumas nėra grąžinamas. Brangesnei paslaugai taikoma priemoka. Bet kuriuo atveju taikomas 10 eurų administravimo mokestis už kiekvieną pakeitimą.
4.5.2. Naujo kupono galiojimas lieka toks pat, kaip prieš tai turėto kupono.

 

5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Užsakovo teisės:
5.1.1. reikalauti tinkamo Paslaugų suteikimo, kaip tai numatyta paslaugų aprašyme, kupone ir šiose taisyklėse,
5.1.2. gauti savalaikę ir tikslią informaciją dėl Paslaugos / skrydžio vietos, susitikimo laiko ir vietos,
5.1.3. atšaukti savo dalyvavimą skrydyje, jei Paslaugų teikėjas pakeičia skrydžio vietą likus mažiau nei 8 valandoms iki numatomo skrydžio laiko,
5.1.4. su savimi į skrydį pasiimti fotoaparatą, vaizdo kamerą ar kitus būtinus asmeninius reikmenis, kurių bendra masė neviršija 3 kg (nebent su Paslaugos teikėju yra sutarta kitaip).
5.1.5. perleisti savo teisę į Paslaugą kitam asmeniui apie tai iš anksto informuodamas Paslaugos teikėją. Perleisdamas savo teises tretiesiems asmenims Užsakovas turi užtikrinti ir garantuoti, kad asmuo, kuriam perleidžiamos šios teisės, tinkamai laikysis šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų.


5.2. Užsakovo pareigos:
5.2.1. pateikti Paslaugų teikėjui iš išsamią ir teisingą informaciją, numatytą 2.3. punkte, ypač keleivių masę ir sveikatos būklę. Užsakovas privalo informuoti Paslaugų teikėją iš anksto apie sveikatos būklę, kuri paslaugų teikimo metu gali kelti grėsmę Užsakovui, jo keleiviams arba kitiems keleiviams,
5.2.2. laiku atvykti į Paslaugų teikėjo paskirtą vietą Paslaugų teikimui,
5.2.3. į susitikimo / paslaugos teikimo vietą atvykti blaiviam, neapsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų. Paslaugos teikimo metu, išskyrus, kai tai yra Paslaugos dalis arba Paslaugų teikėjus leidus, nevartoti alkoholinių gėrimų, psichotropinių medžiagų, nerūkyti,
5.2.4. atvykus į susitikimo / paslaugos teikimo vietą turėti su savimi bilietą, rezervacijos patvirtinimą ar kitokį paslaugos įsigijimo įrodymą,
5.2.5. susipažinti su Paslaugų teikėjo atsiųsta naudinga (pasiruošimo skrydžiui) informacija ir skrydžių saugos informacija (pasirašytinai),
5.2.6. būti dėmesingam (-ai) Paslaugų teikimo metu, klausyti Paslaugų teikėjo paskirto piloto ir/ar komandos narių instrukcijų, ypač, teikiant skrydžio saugos instrukcijas prieš skrydį ir skrydžio metu.
5.2.7. užsakovui / keleiviams draudžiama Paslaugų teikimo metu su savimi turėti šaunamąjį ginklą (nebent a) to reikia dėl įgulos narių ir keleivių saugos ir b) jei asmuo, skrendantis su ginklu, turi leidimą ginklui ir atlieka oficialias asmens apsaugos funkcijas ir c) jei toks skrydis buvo suderintas iš anksto su paslaugų teikėju), bet kokių sprogmenų, pirotechnikos gaminių ar kitų daiktų / medžiagų, draudžiamų civilinės aviacijos taisyklėmis.
5.2.8. nerūkyti oro balione ir 30 m nuo jo visais skrydžio etapais,
5.2.9. tinkamai atsiskaityti su Paslaugų teikėju už suteiktas ar ateityje numatomas suteikti paslaugas.


5.3. Paslaugų teikėjo teisės:
5.3.1. reikalauti iš Užsakovo / keleivių tikslios ir išsamios informacijos, numatytos 2.3. punkte,
5.3.2. patvirtinti, paankstinti, pavėlinti, nukelti ar atšaukti skrydį, pakeisti susitikimo ar skrydžio vietą, jei to reikia skrydžio saugos sumetimais,
5.3.3. teikti teisėtus ir pagristus nurodymus ir reikalavimus keleiviams ir jų palydos nariams Paslaugų teikimo metu.
5.3.4. atsisakyti teikti Paslaugas Užsakovui / keleiviui, jei :
5.3.4.1. užsakymo / rezervacijos metu Užsakovas Paslaugų teikėjui pateikė melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus duomenis, ypač apie keleivių skaičių, jų mases ir sveikatos / nėštumo būklę,
5.3.4.2. Užsakovas / keleivis neturi bilieto (-ų), Paslaugų teikėjo patvirtintos rezervacijos ar kito įrodymo, kad Užsakovas / keleivis turi teisę pasinaudoti konkrečia paslauga,
5.3.4.3. keleivis pavėluoja į susitikimo vietą daugiau nei 15 minučių arba neatvyksta visai,
5.3.4.4. keleivis yra agresyviai nusiteikęs, nesiklauso, negirdi, nesupranta jam teikiamos skrydžių saugos informacijos, nevykdo teisėtų Paslaugų teikėjo instrukcijų ar nurodymų,
5.3.4.5. keleivis yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų.


5.4. Paslaugų teikėjo pareigos:
5.4.1. suteikti užsakovui kokybiškas paslaugas, taip kaip numatyta paslaugų aprašyme ir šiose taisyklėse.
5.4.2. teikiant paslaugas laikytis saugos reikalavimų, kaip tai numato Europos Komisijos Reglamentas (ES) 2018/395 ir kiti teisės aktai.
5.4.3. dėti maksimalias pastangas tam, kad, Užsakovo pasirinkta paslauga jam būtų suteikta ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo pirmojo kreipimosi dėl paslaugos suteikimo, tiek, kiek tai priklauso nuo aplinkybių, kurias Paslaugų teikėjas gali įtakoti.
5.4.2. laikytis asmens duomenų teisinės apsaugos ir konfidencialumo reikalavimų.

 

6. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

6.1. Užsakovo asmens duomenų tvarkymas vyksta pagal Paslaugų teikėjo patvirtintą Privatumo politiką.

 

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Dėl savo įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo Šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


7.2. Paslaugų teikėjas negarantuoja Užsakovo pasirinktos paslaugos suteikimo konkrečią Užsakovo pasirinktą dieną.


7.3. Paslaugų teikėjas negarantuoja Paslaugos suteikimo, jei užsakovas paslaugos užsakymo metu Paslaugos teikėjui pateikė melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus duomenis.


7.4. Paslaugų teikėjas neatsako už žalą, Paslaugų teikimo metu kilusią Užsakovo / keleivių turtui, nebent žala turtui atsirado dėl tiesioginės Paslaugų teikėjo kaltės.

 

8. KONFIDENCIALUMAS

8.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja laikyti paslaptyje ir neatskleisti tretiems asmenims (išskyrus jei užsakovo pasirinktą paslaugą teikia tretieji asmenys) Užsakovo pateiktos informacijos. Šie įsipareigojimai netaikomi kai Užsakovo duomenų atskleidimas yra būtinas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

 

9. KELEIVIŲ DRAUDIMAS

9.1. Remiantis ES Reglamento Nr. 2027/97, 889/2002, 785/2004 ir 2018/395 reikalavimais kiekviena keleivio vieta oro balione Paslaugų teikimo metu yra privalomai Paslaugų teikėjo apdrausta ne mažesnei nei 250.000 SDR (maždaug 250.000 EUR) sumai ir įeina į paslaugų kainą.


9.2. Draudimas negalioja Užsakovo / keleivių daiktams, kurie yra pametami ar sugadinami Paslaugų teikimo metu.

 

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Visus dėl Sutarties vykdymo iškilusius nesutarimus Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu kurie nors ginčai ar nesutarimai, kylantys dėl Sutarties vykdymo, neišsprendžiami derybomis per 30 dienų nuo rašytinio pranešimo pateikimo dienos, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.


10.2. Prašymą /skundą dėl Paslaugų teikėjo paslaugų Užsakovas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštas tarnyba@vvtat.lt, tel. +370 5 262 67 51, faks. +370 5 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

Pirkinių krepšelis
Scroll to Top